Zużycie energii zależy od wielu czynników np. od rodzaju tworzywa, dla przykładu poliwęglan ma wysoką temp. przetwarzania 230-300°C, polietylen ok. 100°C. Na zużycie energii mają także wpływ wielkość siły zwarcia, ilość uplastycznionego tworzywa w jednostce czasu, siła docisku maszyny, czy prędkość wtrysku. Im lepsza izolacja układu plastyfikującego, tym mniej energii jest zużywane. Zużycie energii jest też zależne od długości cyklu – maszyna zużywają mniej energii w przypadku długich cykli np. 40-60 sekundowych niż przy krótkich cyklach. W przypadku długich cykli dużo lepiej pod względem ekonomicznym i zużycia energii elektrycznej sprawdza się wtryskarka z napędem elektrycznym.