Rodzaj i ilość urządzeń pomocniczych do wtryskarki zależy od rodzaju przetwarzanego polimeru, oczekiwanej jakości i wydajności produkcji, a także od organizacji wtryskowni. Zaczynając od chłodzenia wtryskarki i formy wtryskowej – tu trzeba zaopatrzyć się agregat ziębniczy lub inne źródło wody chłodzącej. W celu regulacji przepływu i temperatury wody chłodzącej formy wykorzystywane są rotametry i termostaty. Coraz popularniejsze w ostatnich latach są roboty liniowe służące do automatycznego odbierania wyprasek i ich pakowania przy maszynie. Do tworzyw higroskopijnych konieczne będzie zastosowanie suszarki na suche powietrze, która zapewni właściwe wysuszenie tworzywa, bez nadmiernego zużycia energii. Do automatycznego podawania tworzywa na lej zasypowy wtryskarki służy podajnik podciśnieniowy. Często przy wtryskarkach ustawiane są młynki, które na bieżąco rozdrabniają odpady powstające przy produkcji (wlewki i wyroby wybrakowane). Wówczas taki przemiał za pomocą zaworu proporcjonalnego na podajniku podciśnieniowym jest automatycznie zawracany do wtryskarki. W precyzyjnym dozowaniu barwnika pomoże dozownik barwnika montowany na zasypie wtryskarki. Jeśli w produkcji stosujemy formy wtryskowe gorąco kanałowe, konieczny będzie sterownik gorących kanałów.