Strona główna » Prawo jazdy na wtryskarkę

Jedyne na świecie prawo jazdy na wtryskarkę

Jedyne w Polsce kursy dla użytkowników wtryskarek prowadzone na bazie licencji niemieckiej firmy Schulungszentrum, posiadającej 40 letnie doświadczenie w zakresie technologii formowania wtryskowego.

Precyzyjnie opracowany program szkoleniowy pozwala zdobyć obszerną i kompleksową wiedzę. Harmonogram szkoleń przewiduje 5 poziomów nauczania, zakończonych egzaminem.

Po odbyciu całego cyklu szkoleń uczestnicy posiadają zaawansowaną wiedzę na temat technologii formowania wtryskowego, czego potwierdzeniem jest otrzymanie prawo jazdy na wtryskarkę.

Grupy docelowe:

 • Pracownicy produkcji: operator  wtryskarki, ustawiacz procesu wtrysku, pracownik przygotowujący produkcję, kierownik zmiany, kontroler jakości QA, mechanik-technolog tworzyw sztucznych i kauczuku
 • Pracownicy z działu produkcji narzędzi: projektanci detali, projektanci form, ślusarze narzędziowi
 • Pracownicy działów sprzedaży, zarządzania projektami i zaopatrzenia

Formowanie wtryskowe – kurs 1

Program:

 • Budowa, struktura i formowanie tworzyw sztucznych
 • Tworzywa termoplastyczne, termoutwardzalne, elastomery – Nazwy handlowe – Dane materiałowe, dane dotyczące przetwarzania
 • Właściwości tworzyw sztucznych, zwłaszcza termoplastycznych od ABS do PBT
 • Elastomery termoplastyczne
 • Zalety TPE w porównaniu z elastomerami
 • Dlaczego należy suszyć, jak należy suszyć?
 • Co to jest punkt rosy w procesie suszenia?
 • Typy suszarek – od prostego suszenia do doskonałego suszenia.
 • Kondycjonowanie wyrobów z poliamidu
 • Kolejność funkcji wtryskarki, zalety i wady wtryskarek hydraulicznych i elektrycznych
 • W jaki sposób osiąga się dobrą jednorodność uplastycznionej masy?
 • Proces uplastyczniania za pomocą 3-strefowego ślimaka do tworzyw termoplastycznych
 • Dlaczego ciśnienie spiętrzenia jest ważne, gdzie działa ciśnienie spiętrzenia?
 • W jaki sposób określa się prędkość wtrysku?
 • Na co należy zwracać uwagę podczas procesu wtryskiwania?
 • Dlaczego konieczne są profile prędkości wtrysku?
 • Jak określić czas docisku?
 • Jak określić optymalny czas chłodzenia?
 • Wykres PVT dla tworzyw amorficznych i częściowo krystalicznych
 • Jak zminimalizować defekty powierzchni wyprasek?
 • Obliczanie siły zwarcia; jakie jest średnie wewnętrzne ciśnienie w formie?
 • Budowa formy wtryskowej
 • Kiedy należy zbudować formę trójpłytową, częściową formę gorącokanałową, formę gorącokanałową? Zalety – Wady
 • Jak oceniać i korygować wady wyprasek: 1. ślady zapadania się; 2. linia spoiny; 3. smugi wilgoci; 4. smugi przypalenia; 5. problemy z rozformowywaniem… itd. Wady wyprasek od nr 1 do nr 9
 • Objaśnienie i omówienie praktycznych ćwiczeń na wtryskarce nr 1 i nr 2.
 • Wady wyprasek 1 do 12

Formowanie wtryskowe – kurs 2

Program:

 • Powtórzenie materiału z kursu 1
 • Techniczne  tworzywa termoplastyczne
 • Elastomery termoplastyczne, rodzaje TPE-sów
 • Tworzywa sztuczne odporne na działanie wysokich temperatur, takie jak PTFE, PEEK itp.
 • Jednostki plastyfikujące, wysokowydajne
 • Jak prawidłowo zoptymalizować czas cyklu?
 • Przepływ powietrza w poszczególnych formach wtryskowych
 • Obliczanie siły zwarcia do kalkulacji  produkcji
 • Jakie parametry należy ustawić  na wtryskarce  w celu zapewnienia optymalnej jakości?
 • Jak działają formy piętrowe?
 • Jakie punkty wtrysku są konieczne dla poszczególnych detali?
 • Jak działa maszyna do wtrysku wielokomponentowego?
 • Jakie są rodzaje wielokomponentowych form wtryskowych?
 • Jak działają kostkowe pojedyncze i podwójne formy wtryskowe?
 • Wilgotnościomierz, wiskozymetr
 • Dobór robotów, suszarek i obliczanie objętości leja suszarki
 • Jakie parametry wtryskarki mogą mieć wpływ na skurcz?
 • Jak odróżnić skuteczne i nieskuteczne urządzenia do regulacji temperatury?
 • Systemy centralnego podawania i suszenia tworzywa
 • Omówienie i przygotowanie praktycznych ćwiczeń na wtryskarce  nr 3 i 4.
 • Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z wadami wyprasek nr 12- 24

Formowanie wtryskowe – kurs 3

Program:

 • Powtórzenie materiału: Kurs 1 – 2
 • Organizacja produkcji na wtryskowni
 • Dostawa materiałów i kontrola jakości
 • Co jest charakterystycznego w formach, które są wyprodukowane w Chinach?
 • Procesy regulowane i nie regulowane
 • Jak obliczyć prędkość obwodową ślimaka?
 • Tarcie podczas uplastyczniania
 • Rodzaje dysz wtryskowych
 • Klasyfikacja błędów i cech charakterystycznych
 • Co to jest technologia sandwiczowa?
 • Zalety technologi sandwichowej
 • Funkcje wtrysku z gazem
 • Zalety wtrysku z wodą
 • Regulacja temperatury formy za pomocą rotametrów
 • Straty ciśnienia w przewodach wodnych
 • Redundantne zaopatrzenie materiałów
 • Optymalne barwienie – Jakie urządzenia są najlepsze?
 • Omówienie wad wyprasek od nr 24 do nr 36
 • Ćwiczenia praktyczne na wtryskarce nr 5 i 6
 • Jak można zaoszczędzić kilka sekund w czasie cyklu?

Formowanie wtryskowe – kurs 4

Program:

 • Powtórzenie materiału: Kurs 1 – 3
 • Optymalny protokół formowania wtryskowego
 • Szczególne właściwości wypełniaczy i substancji wzmacniających
 • Pomiar ciśnienia w formie i jak interpretować uzyskane krzywe?
 • Zalety pomiaru ciśnienia wewnętrznego w formie
 • Czujniki przydatne dla Przemysłu 4.0
 • Ciekły silikon do formowania wtryskowego
 • Formowanie wtryskowe z użyciem chemicznego środka porotwórczego i fizycznego środka porotwórczego
 • Technologia MuCell
 • Technologia form tandemowych
 • Wykańczanie powierzchni detali z tworzyw sztucznych za pomocą technologii Inmoldlabel (IML) i zdobieniem folią (IMD)
 • Techniki obtrysku tkanin
 • Produkcja galwanizowanych części z tworzyw sztucznych
 • Do czego służy wtrysk z wytłaczaniem?
 • Obliczanie stawki godzinowej pracy maszyny
 • Jak kalkuluje się cenę wyprasek?
 • Doskonała optymalizacja cyklu w zakresie 1/10 sekundy
 • Wady wyprasek nr 31 do 35
 • Przygotowanie i protokół ćwiczeń  praktycznych od nr 1 do nr 7
 • Przygotowanie do egzaminu
 • Omówienie 400 pytań egzaminacyjnych

Formowanie wtryskowe – kurs 5

Program:

 • Powtórzenie materiału: Kurs 1 – 4
 • Jak uzyskać najlepszy efekt kolorystyczny wyprasek?
 • Dozowniki wolumetryczne i grawimetryczne
 • Rodzaje elastomerów termoplastycznych
 • Przetwarzanie tworzyw ulegających biodegradacji
 • Uzdatnianie wody chłodzącej w zakładzie formowania wtryskowego
 • Omówienie 400 pytań egzaminacyjnych
 • Omówienie praktycznych ćwiczeń na wtryskarce od 1 do 7
 • Ogólne przygotowanie do egzaminu
 • Ocena siedmiu ćwiczeń  praktycznych
 • Egzamin ustny
 • Egzamin pisemny
 • Ogłoszenie wyników egzaminu

W przypadku dodatkowych pytań nt. kursów oraz chęci poznania oferty prosimy o kontakt poprzez formularz znajdujący się poniżej lub na: szkolenia@dopak.pl

Zapraszamy do kontaktu

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Twoja wiadomość nie została wysłana. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

* Pola wymagane