Dopak członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Dolina Narzędziowa

Działalność Klastra ma na celu integrację środowiska przetwórców i narzędziowców, a także ułatwienie funkcjonowania firm, dostępu do kadr oraz wiedzy technologicznej, zwiększającej innowacyjność produkcji.