• Indywidualny kurs dodatkowy (niewymagany): Praktyka – Analiza przypadku (case study) w technikum CBR

  Adresaci: projektanci wyrobów, designerzy, artyści, inżynierowie jakości, inżynierowie utrzymania ruchu, technicy

  Szczegóły
 • Analiza przypadku (case study), Kompletowanie bazy wiedzy + egzamin pisemny i ustny

  Adresaci: projektanci wyrobów, designerzy, artyści, inżynierowie jakości, inżynierowie utrzymania ruchu, technicy

  Szczegóły
 • Interpretacja wskaźników procesu, optymalizacja procesu oraz prawidłowa kalkulacja ceny wyprasek

  Adresaci: projektanci wyrobów, designerzy, artyści, inżynierowie jakości, inżynierowie utrzymania ruchu, technicy

  Szczegóły
 • Łańcuch zmian parametrów podczas procesu wtryskiwania

  Adresaci: projektanci wyrobów, designerzy, artyści, inżynierowie jakości, inżynierowie utrzymania ruchu, technicy

  Szczegóły
 • Technologia procesu wtryskiwania tworzyw sztucznych – informacje zaawansowane

  Adresaci: projektanci wyrobów, designerzy, artyści, inżynierowie jakości, inżynierowie utrzymania ruchu, technicy

  Szczegóły
 • Technologia procesu wtryskiwania tworzyw sztucznych – kluczowe informacje

  Adresaci: projektanci wyrobów, designerzy, artyści, inżynierowie jakości, inżynierowie utrzymania ruchu, technicy

  Szczegóły