• Indywidualny kurs dodatkowy (opcjonalny): praktyka i analiza przypadku

  Adresaci: Pracownicy produkcji, utrzymania ruchu, działu sprzedaży, działu narzędziowni.

  Szczegóły
 • Analiza przypadku (case study), Kompletowanie bazy wiedzy + egzamin pisemny i ustny (DL 5)

  Adresaci: Pracownicy produkcji, utrzymania ruchu, działu sprzedaży, działu narzędziowni.

  Szczegóły
 • Interpretacja wskaźników procesu, optymalizacja procesu oraz prawidłowa kalkulacja ceny wyprasek (DL 4)

  Adresaci: Pracownicy produkcji, utrzymania ruchu, działu sprzedaży, działu narzędziowni.

  Szczegóły
 • Łańcuch zmian parametrów podczas procesu wtryskiwania (DL 3)

  Adresaci: Pracownicy produkcji, utrzymania ruchu, działu sprzedaży, działu narzędziowni.

  Szczegóły
 • Technologia procesu wtryskiwania tworzyw sztucznych – informacje zaawansowane (DL 2)

  Adresaci: Pracownicy produkcji, utrzymania ruchu, działu sprzedaży, działu narzędziowni.

  Szczegóły
 • Technologia procesu wtryskiwania tworzyw sztucznych – kluczowe informacje (DL 1)

  Adresaci: Pracownicy produkcji, utrzymania ruchu, działu sprzedaży, działu narzędziowni.

  Szczegóły