Inżynieria odwrotna i trójwymiarowe skanowanie obiektów (3D-1)

Cel i zakres szkolenia:

Zajęcia teoretyczne:

  • Rodzaje urządzeń i ich znaczenie w praktyce;
  • Możliwości wykorzystania technik prototypowania w zakładach produkcyjnych;
  • Zasady działania urządzeń w technologii skanowania trójwymiarowego;
  • Omówienie obsługi programu GOM Inspect.

Zajęcia praktyczne:

  • Obsługa i omówienie budowa urządzenia GOM ATOS-Q;
  • Właściwy sposób kalibracji urządzenia;
  • Przygotowanie stanowiska i detali pod proces skanowania;
  • Prawidłowy sposób znakowania punktami referencyjnymi;
  • Skanowanie detalu, usuwanie błędów i poligonizacja;
  • Podstawy dotyczące wymiarowania detalu (program GOM Inspect).

Dostępny sprzęt:

GOM ATOS-Q, podest obrotowy, statyw

Termin:

5-6.09.2022 r.

3-4.10.2022 r.

Czas trwania:

2 dni – zajęcia teoretyczne oraz praktyczne

Kontakt:

tel. +48 71 358 40 26

email: szkolenia@dopak.pl

Adresaci:

Kontrolerzy jakości, technolodzy, inżynierowie procesu, inżynierowie jakości, inżynierowie produkcji, specjaliści ds. zapewnienia jakości

Lokalizacja:

Centrum Badawczo-Rozwojowe Dopak

ul. Kwiatkowskiego 5a, Wrocław

Formularz zamówienia szkolenia:

Dane osoby zamawiającej:

Dane do faktury:

Dziękujemy za wiadomość.
Twoja wiadomość nie została wysłana. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

* Pola wymagane