Zakres badań laboratoryjnych

Rodzaj badania

Norma

Badania właściwości mechanicznych
Badanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu PN-EN ISO 527-2
Moduł sprężystości przy rozciąganiu
Badanie właściwości mechanicznych przy zginaniu PN-EN ISO 178-2019
Moduł sprężystości przy zginaniu PN-EN ISO 604:2006
Właściwości mechaniczne przy ściskaniu PN-EN ISO 604:2006
Oznaczenie udarności metodą Charpy’ego * PN-EN ISO 179-1 2010
Twardość Shore’a A/D PN-EN ISO 868:2005
Badania wymiarów
Pomiary długości, szerokości, wysokości
Prototypowanie 3D Normy wewnętrzne DOPAK
Badanie wymiarów prototypu 3D Normy wewnętrzne DOPAK
Badania optyczne
Mikroskopowa ocena powierzchni PN-EN ISO 3668:2020-08
Wizualna ocena wyrobów pod światłem znormalizowanym PN-EN ISO 3668:2020-08
Pomiar barwy (wymagane dostarczenie wzorca) PN-ISO 7724
Pomiar połysku PN-EN ISO 2813
Badania termowizyjne formy w trakcie wtrysku N/A
Wtrysk próbek
Wykonanie próbek do badań z tworzyw sztucznych (wiosełka, beleczki) PN-EN ISO 3167
Wykonanie próbek i badanie spirali Archimedesa ASTM D3123-09 (2017)
Suszenie próbek
Badania materiałowe
Masowy wskaźnik szybkości płynięcia MFR PN-EN ISO 1133-1:2011
Objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia MVR PN-EN ISO 1133-1:2011
Badanie wilgotności metodą wagosuszarki PN-EN ISO 62:2008
Oznaczanie gęstości tworzywa PN-EN ISO 1183-1
Badania palności * PN-ISO 3795:1996
Wyznaczanie zawartości włókien szklanych, sadzy * PN-EN ISO 1172:2002
Oznaczanie temperatury mięknienia metodą Vicata (VST) * PN-EN ISO 306:2014-02
Oznaczanie temperatury ugięcia tworzyw pod obciążeniem (HDT) * PN-EN ISO 75-1
Wyznaczanie stopnia krystaliczności (DSC) * PN-EN ISO 11357-1
Ocena degradacji termicznej tworzywa do 1000°C (TGA) * PN-EN ISO 11358-1:2014-09
Izotermiczne badanie zawartości gazów (TGA ) * PN-EN ISO 11358-1:2014-09
Testy starzeniowe – klimatyczne * PN-EN ISO 291:2010
Testy starzeniowe – UV * PN-EN ISO 4892-1:2016-06
Analiza składu chemicznego (XRF) * PN-EN ISO 20884:2020-03

* Realizacja przy współpracy z jednostką naukową

Masz pytania lub chciałbyś otrzymać wycenę –  skontaktuj się z pracownikami Centrum Badawczo-Rozwojowego Dopak poprzez formularz znajdujący się na dole strony lub mailowo: cbr@dopak.pl

Zapraszamy do kontaktu

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Twoja wiadomość nie została wysłana. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

* Pola wymagane

Numer projektu: POIR.02.01.00-00-0046/15
Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przez firmę DOPAK Sp. z o.o.
Działanie: 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020