Dopak Sp. z o.o. » Maszyny nowe » Monitoring danych produkcyjnych

ProSeS BDE GmbH, istniejąca na rynku od 1996 r. oferuje ukierunkowane wsparcie w optymalizacji procesów produkcyjnych, pomaga osiągać większą wydajności i produktywność. Wspiera ponad 250 firm produkcyjnych w zarządzaniu i monitorowaniu 12 tys. maszyn.

Monitorowanie danych produkcyjnych ProSeS

System MES oferowany przez firmę ProSeS BDE jest zintegrowanym rozwiązaniem informatycznym klasy Manufacturing Execution System o strukturze modułowej. Dedykowany jest firmom produkcyjnym, które działają w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, gumy oraz metalu.

Monitorowanie produkcji PROSES umożliwia pełną rejestrację w czasie rzeczywistym przebiegu całego cyklu produkcyjnego. Zapewnia szybką i efektywną kontrolę wydajności parku maszynowego, zarówno w trakcie planowania, realizacji procesów wytwarzania, jak i w obszarze raportowania.

Do dyspozycji jest cały zestaw analiz produkcyjnych (zawierających również specjalne raporty – w tym OEE), które wspomagają szybkie podejmowanie decyzji na wszystkich poziomach hierarchii organizacji – zaczynając od pionu produkcyjnego – operatorów maszyny do tworzyw sztucznych po sam zarząd.

Korzyści strategiczne:

 • Monitorowanie danych MES to łatwy i szybki dostęp, także zdalny do zbiorczych informacji z obszaru produkcji (OEE, produktywność maszyn).
 • Identyfikacja słabych punktów oraz ich optymalizacja.
 • Zwiększona efektywność parku maszynowego i posiadanych zasobów, przy możliwości redukcji kosztów operacyjnych.
 • Zwiększenie poziomu kontroli pracy na wszystkich zmianach.
 • Możliwość wdrażania programów motywujących dla pracowników w oparciu o twarde dane odnoszące się do produktywności.
 • Większa efektywność parku maszynowego i posiadanych zasobów, przy możliwości redukcji kosztów operacyjnych.
 • Wzmocnienie pozycji rynkowej i większa konkurencyjność dzięki uzyskaniu stabilności, bezpieczeństwa i poprawy ekonomiki organizacji.

Korzyści operacyjne:

 • Całkowita przejrzystość procesów produkcyjnych – monitorowanie danych produkcyjnych gwarantuje łatwość zarządzania, weryfikacji i raportowania.
 • Eliminacja braków materiałowych, zmniejszenie do minimum ryzyka przestojów maszyn spowodowanych brakami surowców.
 • Pełna kontrola pracy oraz jakości wyrobów, w tym ilości strat, odpadów, produktów wybrakowanych. Wgląd we wszystkie dane w trybie online.
 • Poprawa jakości zarządzania czasem pracy, a także monitorowanie linii produkcyjnych oraz przeglądów, konserwacji i serwisu maszyn.
 • Skrócenie czasu realizacji zamówień (lead-time) dzięki automatyzacji obiegu informacji w obszarze produkcji.

Przykładowe funkcjonalności ProBDE

Elektroniczna tablica planowania produkcji

 • Planowanie zleceń na każdą maszynę (stanowisko pracy oraz kontrola on-line planu w trybie 24/7).
 • Monitorowanie produkcji poprzez podgląd i raportowanie z aktualnego stanu realizacji wszystkich zamówień.
 • Wskazanie dostępności zasobów (w tym form, peryferii) oraz ich ewentualnych braków.
 • Bank danych podstawowych dotyczących maszyn, form i narzędzi.
 • Automatyczna rezerwacja zasobów pod kątem zamówień.
 • Wsparcie w automatycznej rekonfiguracji planu po wprowadzeniu zmian w kolejce zamówień.

Wizualizacja produkcji – obraz hali on-line

 • Prezentacja i rejestracja statusu maszyn w trakcie produkcji, także poprzez dostęp zdalny.
 • Rejestrowanie informacji z procesów: kiedy maszyny zostały uruchomione, kto obsługiwał maszynę, jak długi był czas postoju i jaka była jego przyczyna oraz ile czasu zajmują cykle.
 • Obliczanie produktywności w odniesieniu do założonych kryteriów – dla danej zmiany, jednostki czasu, zlecenia czy wyrobu.
 • Monitorowanie produkcji w zakresie założonych parametrów bezpieczeństwa, kontroli oraz alarmowanie w przypadku każdorazowego przekroczenia wartości parametru.
 • Wskazywanie operatorom i kierownikom zmiany przypadków do interwencji, wychwytywanie wąskich gardeł.

Dopak to nie tylko system MES, ale także nowe maszyny przemysłowe, takie jak;

Dzięki nim proces produkcyjny będzie kompletny. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Ocena danych eksploatacyjnych w systemie ProBDE

 • Raporty produkcyjne obejmujące m.in. ilości oraz przyczyny powstawania braków i przestojów w zestawieniu zmianowym, dziennym, tygodniowym, miesięcznym czy rocznym.
 • Pełna charakterystyka raportów, np. pojedynczy, rozszerzony, diagram pracy maszyn, prezentacja w formie tabel, wykresów – Dashboard.
 • Raporty produktywności w odniesieniu do założonych kryteriów – dla danej zmiany, jednostki czasu, zlecenia czy wyrobu, uwzględniające indywidualne KPI klienta.

Kontakt z doradcą technicznym

Monitoring danych produkcyjnych

Dziękujemy za wiadomość.
Twoja wiadomość nie została wysłana. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

* Pola wymagane