Strona główna » Maszyny nowe » Monitoring danych produkcyjnych

ProSeS BDE GmbH, istniejąca na rynku od 1996 r. oferuje ukierunkowane wsparcie w optymalizacji procesów produkcyjnych, pomaga osiągać większą wydajności i produktywność. Wspiera ponad 250 firm produkcyjnych w zarządzaniu i monitorowaniu 12 tys. maszyn.

Monitoring danych produkcyjnych

System ProBDE oferowany przez firmę ProSeS BDE jest zintegrowanym rozwiązaniem informatycznym klasy MES (Manufacturing Execution System) o strukturze modułowej, dedykowany firmom produkcyjnym działającym w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, gumy oraz metalu.

System ProBDE umożliwia pełną rejestrację w czasie rzeczywistym przebiegu całego cyklu produkcyjnego zapewniając szybką i efektywną kontrolę wydajności parku maszynowego, zarówno w trakcie planowania, realizacji procesów wytwarzania, jak i w obszarze raportowania.

Do dyspozycji jest cały zestaw analiz produkcyjnych (zawierających również specjalne raporty – w tym OEE), które wspomagają szybkie podejmowane decyzji na wszystkich poziomach hierarchii organizacji – zaczynając od pionu produkcyjnego – operatorów maszyn po sam zarząd.

Korzyści strategiczne:

 • Łatwy i szybki dostęp, także zdalny do zbiorczych informacji z obszaru produkcji (OEE, produktywność maszyn);
 • Identyfikacja słabych punktów oraz ich optymalizacja;
 • Zwiększona efektywność parku maszynowego i posiadanych zasobów, przy możliwości redukcji kosztów operacyjnych;
 • Zwiększenie poziomu kontroli pracy na wszystkich zmianach;
 • Możliwość wdrażania programów motywujących dla pracowników, w oparciu o twarde dane odnoszące się do produktywności;
 • Większa efektywność parku maszynowego i posiadanych zasobów, przy możliwości redukcji kosztów operacyjnych;
 • Wzmocnienie pozycji rynkowej i większa konkurencyjność dzięki uzyskaniu stabilności, bezpieczeństwa i poprawy ekonomiki organizacji.

Korzyści operacyjne:

 • Całkowita przejrzystość procesów produkcyjnych – łatwość zarządzania, weryfikacji i raportowania;
 • Eliminacja braków materiałowych, zmniejszenie do minimum ryzyka przestojów maszyn spowodowanych brakami surowców;
 • Pełna kontrola pracy oraz jakości wyrobów, w tym ilości strat, odpadów, produktów wybrakowanych. Wgląd we wszystkie dane w trybie online;
 • Poprawa jakości zarządzania czasem pracy, a także zarządzania przeglądami, konserwacją i serwisem maszyn;
 • Skrócenie czasu realizacji zamówień (lead-time) dzięki automatyzacji obiegu informacji w obszarze produkcji.

Przykładowe funkcjonalności ProBDE

Elektroniczna tablica planowania produkcji

 • Planowanie zleceń na każdą maszynę (stanowisko pracy oraz kontrola on-line planu w trybie 24/7);
 • Podgląd i raportowanie z aktualnego stanu realizacji wszystkich zamówień;
 • Wskazanie dostępności zasobów (w tym form, peryferii), ich ewentualnych braków;
 • Bank danych podstawowych dotyczących maszyn, form, narzędzi;
 • Automatyczna rezerwacja zasobów pod kątem zamówień;
 • Wsparcie w automatycznej rekonfiguracji planu po wprowadzeniu zmian w kolejce zamówień.

Wizualizacja produkcji – obraz hali on-line

 • Prezentacja i rejestracja statusu maszyn w trakcie produkcji, także poprzez dostęp zdalny;
 • Rejestrowanie informacji z procesów: kiedy maszyny zostały uruchomione, kto obsługiwał maszynę, jak długi był czas postoju i jaka była jego przyczyna, ile czasu zajmują cykle;
 • Obliczanie produktywności w odniesieniu do założonych kryteriów – dla danej zmiany, jednostki czasu, zlecenia, wyrobu;
 • Monitorowanie procesów w zakresie założonych parametrów bezpieczeństwa, kontroli oraz alarmowanie w przypadku każdorazowego przekroczenia wartości parametru;
 • Wskazywanie operatorom i kierownikom zmiany przypadków do interwencji, wychwytywanie wąskich gardeł.

Ocena danych eksploatacyjnych w systemie ProBDE

 • Raporty produkcyjne obejmujące m.in. ilości oraz przyczyny powstawania braków i przestojów w zestawieniu zmianowym, dziennym, tygodniowym, miesięcznym czy rocznym;
 • Pełna charakterystyka raportów, np. pojedynczy, rozszerzony, diagram pracy maszyn, prezentacja w formie tabel, wykresów – Dashboard;
 • Raporty produktywności w odniesieniu do założonych kryteriów – dla danej zmiany, jednostki czasu, zlecenia, wyrobu, uwzględniając indywidualne KPI klienta.

Kontakt z doradcą technicznym

Monitoring danych produkcyjnych

Dziękujemy za wiadomość.
Twoja wiadomość nie została wysłana. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

* Pola wymagane