FAQ2022-11-29T08:11:22+01:00

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Czy na jednej wtryskarce mogę przetwarzać różne tworzywa sztuczne?2022-11-17T15:54:02+01:00

Zdecydowana większość tworzyw sztucznych termoplastycznych może być przetwarzana na wtryskarce z uniwersalnym 3-strefowym ślimakiem. Natomiast dla tworzyw termoutwardzalnych konieczne jest zastosowanie specjalistycznych wtryskarek, gdyż proces przetwórstwa przebiega zupełnie odmiennie – układ plastyfikacji musi być utrzymywany w stałej niewysokiej temperaturze (termostatowany), a forma podgrzewana do wysokich temperatur, umożliwiających sieciowanie wypraski.

Jaka infrastruktura jest potrzebna, żeby uruchomić produkcję na wtryskarce?2022-11-17T15:55:11+01:00

Produkcja na wtryskarkach nie wymaga szczególnych warunków technicznych. Wystarczy hala z równą i stabilną posadzką przemysłową, zasilanie elektryczne jedno- i  trójfazowe, zaopatrzenie w sprężone powietrze o ciśnieniu 2-7 bar. Do chłodzenia formy wtryskowej wymagane jest podłączenie wody chłodzącej. Jej temperatura i przepływ są zależne od przetwarzanego typu polimeru, wydajności produkcji w kg/h. W przypadku wtryskarek z napędem hydraulicznym woda chłodząca jest także potrzebna do regulacji temperatury oleju hydraulicznego. Jeśli stosujemy wtryskarki elektryczne, tam zapotrzebowanie na wodę chłodzącą jest znikome, gdyż nie chłodzimy oleju hydraulicznego. Chłodzenia wymaga zawsze strefa zasypu ślimaka, ewentualnie silniki i falowniki.

Jaka powierzchnia na hali jest potrzebna, żeby uruchomić produkcję na wtryskarce?2022-11-17T15:58:57+01:00

Wtryskarki to maszyny bardzo kompaktowe. Wokół maszyny powinno się zapewnić przynajmniej 0,5- 1 m powierzchni na swobodny dostęp. W zależności od organizacji produkcji przy wtryskarce  potrzebujemy ustawić zbiornik z tworzywem, urządzenie chłodzące lub termostatujące, pojemnik na wyroby gotowe, transporter taśmowy lub robot do odbioru wyrobów gotowych, młynek i suszarkę.

W większych wtryskowniach systemy chłodzenia, podawania granulatu i odbioru wyprasek są często scentralizowane i skonstruowane na zasadzie sieci przesyłowych. Pozwala to umieścić większą liczbę wtryskarek na danej powierzchni hali i uprościć logistykę.

W jaki sposób dobrać wielkość wtryskarki?2022-11-17T16:00:24+01:00

Pierwszym kryterium w doborze wielkości wtryskarki są wymiary formy wtryskowej. Forma wtryskowa musi się mieścić na płytach mocowania formy we wtryskarce, w prześwicie między kolumnami. Konstrukcja formy i wypraski determinuje wymaganą minimalną siłę zwarcia, którą wtryskarka musi wygenerować. Pod względem wartości siły zwarcia tworzone są typoszeregi wtryskarek. Najmniejsze siły zwarcia wśród popularnych producentów wtryskarek to 50 t (500 kN) najwyższe siły zwarcia wtryskarek osiągają natomiast 4000 t (40000 kN). Z drugiej strony do doboru wielkości wtryskarki służy parametr objętości wtrysku i wydajności plastyfikacji. Ten parametr zależy od tworzywa, wielkości wypraski, krotności formy wtryskowej i planowanej wydajności produkcji. Dalszą kwestią jest dobór wyposażenia i funkcji realizowanych przez wtryskarkę. Tu warto oprzeć się na wiedzy i doświadczeniu doradcy techniczno-handlowego.

Jakie urządzenia dodatkowe są potrzebne, żeby uruchomić proces na wtryskarce.2022-11-17T16:01:47+01:00

Rodzaj i ilość urządzeń pomocniczych do wtryskarki zależy od rodzaju przetwarzanego polimeru, oczekiwanej jakości i wydajności produkcji, a także od organizacji wtryskowni. Zaczynając od chłodzenia wtryskarki i formy wtryskowej – tu trzeba zaopatrzyć się agregat ziębniczy lub inne źródło wody chłodzącej. W celu regulacji przepływu i temperatury wody chłodzącej formy wykorzystywane są rotametry i termostaty. Coraz popularniejsze w ostatnich latach są roboty liniowe służące do automatycznego odbierania wyprasek i ich pakowania przy maszynie. Do tworzyw higroskopijnych konieczne będzie zastosowanie suszarki na suche powietrze, która zapewni właściwe wysuszenie tworzywa, bez nadmiernego zużycia energii. Do automatycznego podawania tworzywa na lej zasypowy wtryskarki służy podajnik podciśnieniowy. Często przy wtryskarkach ustawiane są młynki, które na bieżąco rozdrabniają odpady powstające przy produkcji (wlewki i wyroby wybrakowane). Wówczas taki przemiał za pomocą zaworu proporcjonalnego na podajniku podciśnieniowym jest automatycznie zawracany do wtryskarki. W precyzyjnym dozowaniu barwnika pomoże dozownik barwnika montowany na zasypie wtryskarki. Jeśli w produkcji stosujemy formy wtryskowe gorąco kanałowe, konieczny będzie sterownik gorących kanałów.

Gdzie mogę zamówić części zamienne do mojej wtryskarki.2022-11-17T16:04:42+01:00

Producent wtryskarki dostarcza dokumentację techniczno-rozruchową, w której znajduje się wykaz ponumerowanych części zamiennych. Konkretną część zamienną można nabyć u krajowego przedstawiciela producenta. Przedstawiciel może również pomóc w zdefiniowaniu właściwej części zamiennej, a także fachowo ją zamontować.

Ile prądu zużywa nowoczesna wtryskarka? Jaka jest wymagana moc zasilania wtryskarki.2022-11-17T16:17:10+01:00

Zużycie energii zależy od wielu czynników np. od rodzaju tworzywa, dla przykładu poliwęglan ma wysoką temp. przetwarzania 230-300°C, polietylen ok. 100°C. Na zużycie energii mają także wpływ wielkość siły zwarcia, ilość uplastycznionego tworzywa w jednostce czasu, siła docisku maszyny, czy prędkość wtrysku. Im lepsza izolacja układu plastyfikującego, tym mniej energii jest zużywane. Zużycie energii jest też zależne od długości cyklu – maszyna zużywają mniej energii w przypadku długich cykli np. 40-60 sekundowych niż przy krótkich cyklach. W przypadku długich cykli dużo lepiej pod względem ekonomicznym i zużycia energii elektrycznej sprawdza się wtryskarka z napędem elektrycznym.

Dla jakiej wielkości wtryskowni warto rozważyć system chłodzenia?2022-11-17T16:18:05+01:00

W system chłodzenia warto zainwestować przy zapotrzebowaniu na chłód ok. 120-150 kW.

Od takiej mocy chłodniczej inwestycja jest uzasadniona ekonomicznie, gdyż oszczędności na kosztach energii powstałe dzięki zastosowaniu systemu chłodzenia, zamiast standardowego agregatu chłodniczego pozwalają na szybką amortyzację tej inwestycji. Największe oszczędności można uzyskać stosując systemy dwuobiegowe wraz z odzyskiem ciepła do celów grzewczych.

Dla jakiej wielkości wtryskowni warto rozważyć system centralnego podawania i suszenia granulatu?2022-11-17T16:19:37+01:00

O wdrożeniu centralnego systemu podawania i suszenia granulatu decydują rozmaite kryteria. Nawet przy 4 wtryskarkach instaluje się centralne sieci suszenia i przesyła materiału. Centralna pompa podawania z falownikiem jest bardziej energooszczędna niż autonomiczne podajniki. Komponenty centralnego systemu są zaprojektowane do długoletniej pracy, a ich stabilna konstrukcja ułatwia i przyspiesza zabiegi konserwacyjne. Przechowywanie i logistyka tworzywami odbywa się w osobnym pomieszczeniu, co pozwala efektywniej wykorzystać przestrzeń na hali wtryskowej i ograniczyć jej zanieczyszczenie.

Rozwiązania dla wielu branż

Aktualności

  • Ustawienie temperatury cylindra wtryskarki w sposób znaczący wpływa na cały proces przetwórstwa tworzyw sztucznych. Na czym polega i jakie są jego zalety? Jak w sposób prawidłowy dobrać temperaturę? Czym jest badanie termoanalityczne? W naszym artykule znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

    Czytaj więcej
  • Wtryskiwanie plastiku to metoda przetwórstwa tworzyw sztucznych, która umożliwia nie tylko osiąganie doskonałych rezultatów, ale także nastawiona jest na produkcję seryjną. Umożliwia wytworzenie trwałych, wytrzymałych i precyzyjnie wykonanych detali.

    Czytaj więcej
  • Pickery przeznaczone do automatycznego odbioru wlewków i detali z wtryskarek. Są to uniwersalne roboty, współpracujące z wtryskarkami różnych producentów w zakresie sił zwarcia od 30 do 300 ton.

    Czytaj więcej

Nasi Partnerzy

Przejdź do góry