Analiza przypadku (case study), Kompletowanie bazy wiedzy + egzamin pisemny i ustny

Cel i zakres szkolenia:

Część 5 z 5. Podsumowanie i egzamin.

  • Powtórzenie materiału z kursów IMDL 1 – 4
  • Jak uzyskać najlepszy efekt kolorystyczny wyprasek? Marmurkowanie;
  • Dozowniki wolumetryczne i grawimetryczne;
  • Zaawansowanie technologie wtrysku wielokomponentowego;
  • Przetwarzanie tworzyw ulegających biodegradacji;
  • Uzdatnianie wody chłodzącej w zakładzie formowania wtryskowego;
  • Omówienie raportów z ćwiczeń praktycznych na wtryskarce;
  • Egzamin pisemny, ustny;

Termin:

20.07.2022 r.

23.09.2022 r.

Czas trwania:

2 dni – zajęcia teoretyczne

Kontakt:

tel. +48 71 358 40 26

email: szkolenia@dopak.pl

Adresaci:

Operatorzy, kontrolerzy jakości, technolodzy, inżynierowie procesu, inżynierowie jakości, inżynierowie produkcji, specjaliści ds. zapewnienia jakości, specjaliści ds. produkcji

Lokalizacja:

Centrum Badawczo-Rozwojowe Dopak

ul. Kwiatkowskiego 5a, Wrocław

Formularz zamówienia szkolenia:

Dane osoby zamawiającej:

Dane do faktury:

Dziękujemy za wiadomość.
Twoja wiadomość nie została wysłana. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

* Pola wymagane