Prowadzisz firmę na terenie Dolnego Śląska? Chcesz pozyskać środki na jej rozwój? Skorzystaj z bonu na innowacje, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Możesz zyskać dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe do kwoty 200 tys. zł i 85 % wartości inwestycji.

Dopak udzieli wsparcia w procesie pozyskiwania dotacji. Pomożemy opracować lub udoskonalić dotychczasowy wyrób. Przeprowadzimy badania laboratoryjne tworzywa. Dobierzemy najlepsze parametry stanu tworzywa w formie oraz zbadamy wyrób gotowy pod kątem pożądanych właściwości. Wykonany też produkcję pilotażową oraz dobierzemy najbardziej optymalne parametry procesu wtrysku.