Tworzywa sztuczne są powszechnie wykorzystywane w wielu branżach przemysłowych. Powstało wiele metod ich przetwarzania, takich jak wtryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, prasowanie, walcowanie i kalandrowanie czy odlewanie. Nie bez powodu mówi się więc, że możliwość przetwarzania tworzyw sztucznych zrewolucjonizowała przemysł.

Tworzywa sztuczne to grupa materiałowa rozwijająca się bardzo dynamicznie. Jej największą część stanowią tworzywa termoplastyczne, gdzie wykorzystuje się ich fenomen, tj. możliwość wielokrotnego przetwarzania. Zagadnienie to zyskuje jeszcze bardziej na istocie, kiedy uwzględni się światowe trendy ujęte pod hasłem Gospodarka Obiegu zamkniętego. Ważnym trendem w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych są polimery na bazie degradowalnych wypełniaczy organicznych, także w kontekście nowych aplikacji. Budowanie świadomości społecznej o ograniczonej ilości surowca, tj. gazu, węgla, ropy, z których pozyskiwanie są tworzywa oraz moda na ich nowoczesne odmiany wywołują potrzebę wdrażania nowych technologii, rozwoju przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz branżowych zakładów produkcyjnych. Przekonaj się, czemu wtryskiwanie tworzyw sztucznych to metoda najczęściej wykorzystywana przez przedsiębiorców na całym świecie.

Właściwości i metody przetwarzania tworzyw sztucznych

Nie bez powodu mówi się, że możliwość przetwarzania tworzyw sztucznych zrewolucjonizowała przemysł. Powstały z polimerów syntetycznych lub przekształconych polimerów naturalnych sztuczny surowiec wykorzystywany jest m.in. w motoryzacji, przemyśle elektrotechnicznym, medycynie czy lotnictwie.

Tworzywa sztuczne w stanie płynnym zachowują się jak ciecze nienewtonowskie. Ze względu na swoją budowę cząsteczkową charakteryzują się własnościami technologicznymi odmiennymi od innych materiałów. Cechują się zmiennością objętości właściwej, ponieważ zmieniając stan skupienia na płynny, zwiększają swoją objętość, a podczas chłodzenia zmniejszają, wykazując skurcz objętościowy. Ważną cechą jest ściśliwość. Jeśli w fazie docisku wystąpi zjawisko upakowania, wówczas powstałe w wyprasce ciśnienie resztkowe spowoduje działanie naprężenia wewnętrznego, a w konsekwencji do powstania pęknięć podczas użytkowania wypraski. W zależności od budowy, temperatury przetwórstwa, tworzywa sztuczne wykazują lepkość, czyli prędkość płynięcia strumienia masy, co ma szczególne znaczenie podczas wypełniania formy. Ważną własnością jest także podatność na orientację cząsteczek. Materiały te są wrażliwe na termiczne i mechaniczne uszkodzenia makrocząsteczek, co negatywnie wpływa na ich późniejsze właściwości wyprasek. Wszystkie te cechy sprawiają, że technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych są obecnie tak bardzo powszechne.

Trudności przy formowaniu wtryskowym

Najpopularniejszą i najskuteczniejszą technologią przetwórstwa tworzyw sztucznych jest wtryskiwanie, dlatego na nim się skupimy. Formowanie wtryskowe nie jest wcale prostą techniką i wielu operatorom i ustawiaczom maszyn przysparza trudność. Wiedza dotycząca prawidłowego ustawienia procesu wtrysku nie polega tylko na znajomości samej obsługi panelu sterowania, w tym parametrów nastawnych wtryskarki, czy programowania rdzeni formy lub reagowania w przypadku pojawiania się alarmów. Aby uniknąć generowania braków, potrzebna jest także dodatkowa wiedza dotycząca samego procesu wtrysku, jak i znajomość właściwości tworzywa, które przetwarzamy, po to, aby móc prawidłowo ustawić i utrzymać stabilność procesu wtrysku oraz aby zareagować na pojawiające się wady wyprasek, a tym samym zapewnić wysoką jakość.

Własności przetwórcze tworzyw amorficznych i tworzyw częściowo krystalicznych różnią się od siebie w zakresie temperatur przetwórstwa, czasu chłodzenia, zalecanych temperatur usuwania wypraski, termostatowania form lub występującego skurczu objętościowego przy krzepnięciu, czy skurczu wtórnego. Kompleksową wiedzę można zdobyć lub uzupełnić na szkoleniach, które łączą w sobie zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Zdobyte umiejętności umożliwiają wykonanie optymalizacji procesu wtrysku i skrócenie czasu cyklu, a także na zwiększenie efektywności pracy wtryskarki bez wpływu na jakość wypraski.

Wtryskiwanie plastiku to metoda przetwórstwa tworzyw sztucznych, która umożliwia nie tylko osiąganie doskonałych rezultatów, ale także nastawiona jest na produkcję seryjną. Dzięki niej może otrzymać wiele identycznych produktów. Warto zaznaczyć także, że wtrysk plastiku umożliwia wytworzenie trwałych, wytrzymałych i precyzyjnie wykonanych detali.

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Przetwarzanie tworzyw sztucznych nie byłoby jednak możliwe bez odpowiednich urządzeń. Racjonalny wybór maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych zależy od rodzaju branży przemysłowej, wolumenu produkcji, wymaganej siły zamykania formy, objętości wtrysku i wielu innych parametrów. Coraz częściej przetwórcy kierują się zużyciem energii elektrycznej maszyn elektrycznych lub hydraulicznych w różnych konfiguracjach wyposażenia. Bardzo ważnym czynnikiem jest także możliwość cyfryzacji produkcji przemysłowej oraz automatyzacji linii technologicznej o urządzenia peryferyjne takie jak suszarki przemysłowe, roboty, transportery czy młynki. Żaden z licznych segmentów przemysłowych i ważnych sektorów życia ludzkiego nie może ewoluować bez nowoczesnych materiałów, rozwiązań i technik. Firma Dopak dywersyfikuje działania w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Jest partnerem, który dystrybuuje maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz oferuje szereg kompleksowych usług. Klientom proponuje części do wtryskarek, serwis i naprawę wtryskarek oraz materiały eksploatacyjne mieszczący się we Wrocławiu.