Metody badań tworzyw sztucznych (QA-1)

Cel i zakres szkolenia:

Zajęcia teoretyczne:

 • Wpływ rodzajów tworzyw na specyfikę kontrolno-pomiarową;
 • Metody badawcze stosowane w przetwórstwie tworzyw sztucznych;
 • Zasady zachowania dobrej praktyki laboratoryjnej;
 • Przykłady i budowa urządzeń do badań tworzyw sztucznych;
 • Przygotowanie próbek, urządzeń i dobór warunków do właściwego prowadzenia czynności pomiarowych;
 • Istota cech badanych i odniesienie do zastosowań praktycznych;
 • Metodyka kalibracji urządzeń;
 • Poznanie obowiązujących norm w kwestiach pomiarowych.

Zajęcia praktyczne:

 • Szkolenie z obsługi sprzętów kontrolno-pomiarowych;
 • Zapoznanie się z dedykowanym oprogramowaniem sprzętowym;
 • Praca indywidualna przy urządzeniach.

Dostępny sprzęt:

Wagi analityczne oraz techniczn, wagosuszarka, podstawowe narzędzia do pomiarów wymiarów, mikroskop polaryzacyjny, maszyna wytrzymałościowa, połyskościomierz, kamera termowizyjna,  spektrofotometr, twardościomierze, plastometr, skaner 3D ATOS-Q (UWAGA: Obsługa skanera w kursie 3D-1)

Termin:

26-27.09.2022 r.

28-29.11.2022 r.

Czas trwania:

2 dni – zajęcia teoretyczne oraz praktyczne

Kontakt:

tel. +48 71 358 40 26

email: szkolenia@dopak.pl

Adresaci:

Operatorzy, kontrolerzy jakości, technolodzy, inżynierowie procesu, inżynierowie jakości, inżynierowie produkcji, specjaliści ds. zapewnienia jakości, specjaliści ds. produkcji

Lokalizacja:

Centrum Badawczo-Rozwojowe Dopak

ul. Kwiatkowskiego 5a, Wrocław

Formularz zamówienia szkolenia:

Dane osoby zamawiającej:

Dane do faktury:

Dziękujemy za wiadomość.
Twoja wiadomość nie została wysłana. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

* Pola wymagane