Wtryskarki KraussMaffei zapewniają najwyższy poziom wydajności i niezawodności. Oprócz oferty maszyn, firma KraussMaffei koncentruje się na innowacyjnych rozwiązaniach oraz produktach cyfrowych.
W ten sposób KraussMaffei zapewnia kompleksowy pakiet usług dla klientów na całym świecie i łączy ze sobą maszyny i procesy.

Aplikacja socialProduction we wtryskarkach

SocialProduction otwiera nowy poziom komunikacji na hali produkcyjnej, umożliwiając monitorowanie maszyn niezależnie od miejsca i czasu. Z socialProduction uzyskujemy wgląd na urządzeniach mobilnych lub komputerze w stan parametrów produkcyjnych oraz natychmiastowe powiadomienia o ważnych wydarzeniach. Zintegrowana funkcja czatu sprawia, że zespół komunikuje się szybciej i wydajniej niż kiedykolwiek
wcześniej.

W aplikacji użytkownik uzyskuje m.in.:
– podgląd w status i parametry pracy wtryskarki,
– ostrzeżenia o nagłych anomaliach parametrów procesowych,
– informacje o dokonanych zmianach w ustawieniach wtryskarki,
– całą historię ostrzeżeń dotyczących danej wtryskarki,
– możliwość komunikacji w formie czatu z innymi użytkownikami i wymiany informacji dotyczących wtryskarki,
– podgląd do wykresów parametrów procesowych.

APC plus: mniej braków – wyższa produktywność

Funkcja Adaptive Process Control (APC plus) jest opatentowanym rozwiązaniem firmy KraussMaffei, które odpowiada za niezmienną oraz wysoką jakość wyrobów. Jej zadanie polega na utrzymywaniu na stałym poziomie zadanej gramatury wtrysku oraz na kompensowaniu wpływu czynników powodujących niestabilności w przebiegu procesu wtryskiwania, takich jak np. zmiany warunków klimatycznych, zmienne opory płynięcia, różnice w jakości tworzywa, czy nawet zmiany operatorów wtryskarek.

Funkcja APC plus wykrywa wszelkie zmiany lepkości w uplastycznionej masie oraz koryguje je w tym samym cyklu. Również zmiany w ciśnieniu uplastyczniania tworzywa, czyli ciśnieniu tworzywa przed czołem ślimaka podczas dozowania, powodują odchylenia w gramaturach wtrysku. Funkcja APC plus pozwala na wykrycie i korektę wahań zaworu zwrotnego w tym samym cyklu. Zawór zwrotny zapobiega możliwości wstecznego
przepływu uplastycznionej masy w trakcie wtrysku. APC plus analizuje bieżący stan procesu, stale porównując go z zaprogramowaną krzywą odniesienia.

Dostosowanie punktu przełączenia i profilu docisku następuje automatycznie, gdyż system APC plus w każdym cyklu wtrysku samoczynnie wprowadza konieczne korekty. Wszystkie czynniki zakłócające są kompensowane w czasie rzeczywistym. Dzięki APC plus procesy produkcyjne są znacznie stabilniejsze, a tym samym jakość produktów bardziej stała. Odsetek braków jest istotnie zmniejszony, co pozwala uniknąć niepotrzebnych strat materiału.

Zdalne wsparcie eksperta poprzez smartAssist

Bardzo złożone i zaawansowane technologicznie maszyny wymagają wysoko wykwalifikowanych operatorów, a niekiedy wsparcia producenta. Komunikacja przez e-mail i telefon często jest niewystarczająca lub nieskuteczna.
Usługa smartAssist KraussMaffei wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów w zakresie szybkiej reakcji na zakłócenia pracy maszyn. SmartAssist umożliwia dwukierunkową komunikację audiowizualną operatora maszyny u klienta z ekspertem na odległość za pomocą urządzeń mobilnych lub okularów smart.

Bez względu na lokalizację firmy na świecie, za naciśnięciem jednego przycisku uzyskujemy wsparcie serwisowe KraussMaffei. Rozwiązanie pozwala na naprawę usterek lub identyfikację technicznych problemów maszyny bez konieczności podróży eksperta.

Co zyskujemy:
– Dwukierunkową zdalną komunikację audiowizualną ze standardowym smartfonem, tabletem lub okularami
smart (do 4 członków),
– możliwość udostępnienia dokumentów technicznych i informacji eksperckich,
– czat wraz ze zintegrowaną funkcją tłumaczenia,
– dokumentację poprzez rejestrację zdjęć i komentarzy z postępów serwisu,
– łatwe połączenie z 4G/5G (nie jest wymagane połączenie z siecią LAN klienta),
– bezpieczną komunikacją dzięki szyfrowaniu end-to-end.

 

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z firmą Dopak.