Centralny system podawania i suszenia to nieunikniona przyszłość dla każdego nowoczesnego zakładu opartego na przetwórstwie tworzyw sztucznych. Automatyzacja procesu podawania i suszenia daje możliwość pełnej kontroli parametrów i lepszego gospodarowania zasobami. Zarówno w produkcji seryjnej na bazie jednego typu tworzywa sztucznego, jak i w skomplikowanych procesach produkcyjnych, wykorzystujących wiele rodzajów tworzyw sztucznych i dodatków, dobry system podawania i suszenia jest niezastąpionym rozwiązaniem.

Poniżej przygotowaliśmy listę najważniejszych korzyści, jakie system wnosi dla przedsiębiorstwa.

  • Energooszczędność

W centralnym systemie podawania pojedyncze podajniki stanowiskowe zostają zastąpione wydajnymi pompami sterowanymi falownikami. Oszczędności prądu są bardzo czytelne, wystarczy porównać łączną moc zainstalowaną w podajnikach stanowiskowych z mocą pomp na falownikach. Dodatkowo zauważalną oszczędność energii elektrycznej przynoszą suszarki centralne. W czasach, kiedy ceny za kilowatogodzinę prądu osiągają rekordowy w historii  poziom, jest to ogromna korzyść dla przedsiębiorstwa.

  • Łatwa obsługa z jednego miejsca i pełna kontrola parametrów

Centralny system to duża oszczędność czasu, dzięki obsłudze wszystkich urządzeń z jednego miejsca. Centralna stacja obsługi daje dostęp do poszczególnych elementów systemu, pełną kontrolę procesu i szybką identyfikację błędów. Łatwo jest zdiagnozować np. wadliwą partię materiału i szybko wycofać z produkcji. Zyskujemy ponadto możliwości zdalnej obsługi i monitorowania systemu w zakresie podawania, dozowania i suszenia.

Taka scentralizowana i skuteczna kontrola nie jest możliwa w przypadku pojedynczych stanowiskowych podajników i suszarek rozlokowanych przy maszynach, których obsługa sprowadza się zwykle do włącz/wyłącz.

  • Uporządkowany system pracy i procesy

Mając centralny system podawania, nie ma potrzeby przewożenia tworzywa po hali i stawiania zbiorników przy maszynach.  W systemie podawania dzięki stacji sprzęgania wygodnie podpinamy pod poszczególne wtryskarki potrzebny rodzaj tworzywa. Zbiorniki z granulatami są ustawione w wydzielonych pomieszczeniach lub transportuje się go z silosów zewnętrznych.  Daje to dużą oszczędność czasu i miejsca.  Nie ma potrzeby angażowania pracowników do bieżącego uzupełniania tworzywa przy maszynie, ponieważ ta czynność zostaje wyeliminowana. Finalnie oznacza to zaangażowanie mniej personelu.

  • Więcej miejsca na hali wtryskowej i czystsza produkcja

Dzięki wyniesieniu zbiorników z tworzywem, a także suszarek i stacji dozowania do osobnego pomieszczenia, zyskujemy przestrzeń na hali produkcyjnej. Mamy wówczas większą możliwość np. poszerzenia produkcji o kolejne maszyny wtryskowe. Obszar przy maszynach staje się bardziej czysty i uporządkowany. Ograniczamy ruch wózków transportowych oraz sytuacje rozsypywania  tworzywa przy maszynie.

  • Mniej awarii i zabiegów konserwacyjnych

Centralny system oznacza mniej awarii i zdecydowanie rzadszą ilość zabiegów konserwacyjnych. W tradycyjnym modelu suszenia i podawania każde pojedyncze urządzenie, których niekiedy w zakładach potrafi być kilkadziesiąt, wymaga regularnej konserwacji. W centralnym systemie obsługa zdecydowanie mniej angażuje personel odpowiedzialny za utrzymanie ruchu, bo serwis ogranicza się do konserwacji centralnych komponentów  systemu. Co więcej, podzespoły używane w budowie  systemów podawania cechuje najwyższy standard trwałości i odporności na warunki przemysłowe. Często nie można tego powiedzieć o elementach stosowanych w stanowiskowych urządzeniach podających, gdzie często decydujące są niskie koszty ich nabycia.

  • Racjonalne gospodarowanie zasobami

Dzięki monitorowaniu stanów magazynowych i bieżącego zużycia materiałów zyskujemy lepszą kontrolę zamówień. Łatwiej jest wtedy zaplanować zakupy  surowców i zyskać lepsze ceny zakupu.

  • Niezawodny w przypadku wielu tworzyw

Centralny system suszenia idealnie sprawdza się w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo ma wiele rodzajów tworzyw do obsłużenia. Wynika to z faktu, iż suszarki centralne są przyporządkowane do rodzaju tworzywa, a nie do konkretnej maszyny. Dzięki temu cały proces można racjonalnie i energooszczędnie zaplanować, aby w ramach jednego cyklu wysuszyć surowiec dla kilku maszyn.

Centralny system jest tak skonstruowany, że po każdym cyklu podawania rury są dokładnie oczyszczane z pozostałości polimerów. Co za tym idzie, możliwe są szybkie zmiany surowca na maszynie.  Im więcej tworzyw wykorzystujemy do produkcji, tym więcej korzyści przyniesie centralny system podawania i suszenia. Dużo łatwiej jest wówczas zapanować nad procesem gospodarowania tworzywem.

  • Większe bezpieczeństwo

Dzięki centralnemu systemowi wzrasta bezpieczeństwo procesu przetwórstwa tworzywa. System bazuje na przemysłowych komponentach i sterownikach, bardziej odpornych na drgania, zaburzenia i zakłócenia zasilania. W sytuacji błędu lub usterki system zdiagnozuje problem i pomoże szybko wrócić do dalszej produkcji. W przypadku pojedynczych suszarek i podajników, przyporządkowanych do maszyn jakikolwiek problem oznacza wstrzymanie produkcji, a informacja pojawia się z dużym opóźnieniem.

  • Lepszy rating przedsiębiorstwa

Dzięki centralnemu systemowi podawania i suszenia firma zyskuje również wizerunkowo. Wzrasta ranga zakładu w audytach, a także w opinii klientów.

  • Możliwość rozbudowy

Systemy mają konstrukcję modułową, dzięki czemu można je rozszerzać lub modyfikować wraz z rozwojem działalności produkcyjnej. Warto pomyśleć o centralnym systemie szczególnie na etapie planowania budowy czy rozbudowy hali produkcyjnej.

 

Czytaj więcej o centralnych systemach podawania i suszenia

 

W sytuacji dodatkowych pytań dotyczących centralnego systemu podawania i suszenia prosimy                      o kontakt z: Iloną Bazgan: tel. 48 71 358 40 33 lub +48 509 765 325, e-mail: bazgan@dopak.pl