Produkując detal metodą wtrysku, może się zdarzyć, że kontury wypraski będą nie w pełni wykształcone, co jest wynikiem nie całkowicie wypełnionego gniazda. Powstają wtedy tak zwane niedolewy, inaczej niedolania (ang. short-shots). Zdarzają się one dość często podczas pierwszych testów. Przeczytaj nasz materiał i dowiedź się jak powstają i jak je szybko wyeliminować dzięki zmianie odpowiednich parametrów wtrysku.

Z niedolewami spotykamy się w przypadku, gdy zewnętrzne kontury wypraski nie są całkowicie uformowane. Pojawiają się one najczęściej w pewnej odległości od wlewu, na długich odcinkach przepływu lub w obszarze, gdzie występują fragmenty cienkościenne (np. żebra). Jednak w przypadku niedostatecznego odpowietrzania narzędzia niedolewy mogą pojawiać się również w innych miejscach.

Przyczyny powstawania niedolewów

Niecałkowite wypełnienie części może mieć kilka przyczyn natury fizycznej:

– zbyt mała ilość tworzywa w jednorazowym wtrysku,

– problemy związane z odpowietrzaniem utrudniły przepływ masy,

– zbyt małe ciśnienie wtrysku,

– przedwczesne zastygnięcie przekroju kanału (np. zbyt mała prędkość wtryskiwania lub niewłaściwa temperatura formy).

W przypadku niedolewów związanych z nieodpowiednim odpowietrzaniem może być utrudnione rozpoznanie przyczyny tej wady, gdyż na ogół tego typu problemy prowadzą do efektu Diesla.

W przypadku wyprasek o zbyt małym przekroju może okazać się, że jest ona nie całkowicie wypełniona. Może to być wynikiem zbyt małej jednorazowo wtryśniętej porcji tworzywa, problemów związanych z odpowietrzeniem, które utrudniają przepływ masy, zbyt małym ciśnieniem wtrysku lub zbyt dużymi oporami płynięcia stopu w formie.

Możemy temu przeciwdziałać poprzez zmianę odpowiednich parametrów procesu przetwórczego jak np.

– zwiększenie skoku wtrysku ślimaka,

– zwiększenie prędkości wtrysku,

– sprawdzenie drożności kanałów odpowietrzających, poprawę odpowietrzenia,

– zmniejszenie oporu płynięcia masy przez gniazdo, dodanie przegród ułatwiających płynięcie.

 

Pomocne w wyeliminowaniu tej wady powierzchniowe wyprasek może być przeanalizowanie zamieszczonego poniżej schematu.

 

Artykuł został przygotowany na podstawie materiałów Centrum Badawczo-Rozwojowego Dopak oraz firmy KraussMaffei

 

Więcej wiedzy o niedolewach i innych wadach wyprasek otrzymają Państwo na naszych szkoleniach. Serdecznie zapraszamy.

 

Przeczytaj także inne artykułu o wadach wyprasek:

Skąd się biorą nadlewy i jak je wyeliminować? 

Kiedy powstają smugi i jak je usunąć? 

Dlaczego powstają rozbryzgi i jak je usunąć?

Zapadnięcia – kiedy powstają i jak je usunąć?