Do wad powierzchniowych wyprasek należy efekt płyty gramofonowej. Na powierzchni wypraski powstają wówczas koncentrycznie lub równolegle ułożone wyżłobienia. Są one głównie wynikiem za szybkiej prędkości ochładzania się czoła strumienia stopu będącej wynikiem zbyt niskiej temperatury masy, zbyt małej prędkości wtryskiwania lub za niskiej temperatury ścianek formy. Aby wyeliminować tę wadę należy nie dopuścić do zbytniego ochładzania się czoła strumienia i zmodyfikować odpowiednie parametry wtrysku oraz unikać małych przekrojów przepływającego strumienia.

Na powierzchni wypraski w wyniku zbyt szybkiego ochładzania się czoła strumienia stopu tworzywa spowodowanego za małą szybkością wtrysku mogą powstać koncentryczne czy równoległe
wyżłobienia. Przypominają one swoim wyglądem rowki na płycie gramofonowej i stąd wzięła a się nazwa tej wady wyprasek. 

Jak powstaje efekt płyty gramofonowej?

Jest on wynikiem:
–  za niskiej temperatura masy,
–  zbyt małej szybkości wtryskiwania,
–  za niskiej temperatury ścianek narzędzia.

 

Podczas wtryskiwania masy plastycznej do zimnego narzędzia w wyniku wysokiej szybkości ochładzania się za czołem strumienia tworzywa w formie szybko dochodzi do utworzenia się zastygniętej warstwy brzegowej. Wpływa to również na ochładzanie i zestalanie się obszarów czoła strumienia znajdujących się blisko ścianek narzędzia. W trakcie wypełniania formy przy szybkim schładzaniu (zwłaszcza w przypadku niskich prędkości wtryskiwania) obszary czoła strumienia, które charakteryzują się wysoką lepkości lub są zestalone, utrudniają bezpośredni przepływ stopu tworzywa sztucznego w kierunku ścianki. W wyniku tego gorący stop nie przedostaje się do ścianki formy i następuje wydłużenie się środkowego obszaru czoła strumienia.

Pod wpływem ciśnienia docisku czoło strumienia znów dopływa do ścianki narzędzia. Mocno ochłodzone obszary brzegowe czoła strumienia tworzywa nie stykają się ze ściankami narzędzia na całej powierzchni. Zamiast odwzorowania powierzchni formy na powierzchni ni wypraski pozostają wyżłobienia, które pojawiły się w płynącym czole stopu. Efektowi płyty gramofonowej sprzyja też okresowe zatrzymywanie stopu przepływającego przez podcięcia itp.

 

Schemat naprawczy

Aby wyeliminować tę wadę powierzchniową wyprasek należy przeanalizować zamieszczony schemat krok po kroku.

 

 

Artykuł został przygotowany na podstawie materiałów Centrum Badawczo-Rozwojowego Dopak oraz firmy KraussMaffei.

 

Więcej wiedzy o efekcie płyty gramofonowej oraz innych wadach wyprasek otrzymają Państwo na naszych szkoleniach. Serdecznie zapraszamy.

 

Przeczytaj również inne artykuły o wadach wyprasek:

Skąd się biorą nadlewy i jak je wyeliminować? 

Jak powstają niedolewy i jak je wyeliminować?

Kiedy powstają smugi i jak je usunąć? 

Dlaczego powstają rozbryzgi i jak je usunąć?

Zapady jako wady wyprasek i sposoby ich usunięcia